ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γ.Ε.ΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)   /   Ποιές εταιρίες συστήνονται μέσω ΥΜΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ποιές εταιρίες συστήνονται μέσω ΥΜΣ
20/08/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ποιες εταιρίες συστήνονται  μέσω της ΥΜΣΜε την  Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» και με ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και άλλες που αναμένονται ρυθμίζονται οι επί μέρους παράμετροι της λειτουργίας του ΓΕΜΗ και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης.Μέσω της ΥΜΣ συστήνονται:

Στα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: 
  • Ομόρρυθμες (ΟΕ) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (ΕΕ), και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ)
Στους ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
  • Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ) και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
Προϋπόθεση: 
Για τη σύσταση των ανωτέρω εταιριών μέσω της ΥΜΣ είναι η σύστασή τους να είναι πρωτότυπη, δηλαδή να μην προέρχονται από μετασχηματισμό.Εξαίρεσεις
  • Η έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας να μην προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση (πχ. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος). 
    Οι ΟΕ και ΕΕ η σύσταση των οποίων απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη, θα πρέπει να απευθυνθούν στους συμβολαιογράφους.
  • Για όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν πριν τις 4/4/2011 και πραγματοποιούν τροποποίηση ακολουθείται η παλιά διαδικασία με επιπλέον την ενημέρωση του ΓΕΜΗ (με ευθύνη της υπηρεσίας ΓΕΜΗ).

MailΑποστολή με email PrintΕκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
chamber business catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
business directory

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

Επιχειρηματική Πληροφόρηση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

INVESTMENT TOOLS
ELEARNING
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΒΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ζωντανές Συνδέσεις
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΒΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ AGORA - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ENTERPRICE GREECE YOUR EUROPE

ktp  kps
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
gr  eu


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss