ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤO «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
20/11/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

Στην Μαθητεία «Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μαθητείας» έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν οι πτυχιούχοι απόφοιτοι των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Η εκπαίδευση-Μαθητεία έχει διάρκεια εννέα µηνών και περιλαµβάνει «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδοµάδα, επιµερισµένες σε τέσσερες ηµέρες (4 ηµέρες από 7 ώρες) και µία ηµέρα παρακολουθούν υποχρεωτικά εργαστηριακά µαθήµατα στο ΕΠΑΛ.

 

Η Μαθητεία, πραγµατοποιείται µετά από σύναψη Σύµβασης Μαθητείας µεταξύ του µαθητή, του εργοδότη που τον υποδέχεται καθώς και του ΕΠΑΛ. Η Σύµβαση καθορίζει τους γενικότερους όρους υλοποίησης του προγράµµατος Μαθητείας. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαµβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόµιµου, νοµοθετηµένου, κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράµµατος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητείας». Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον µαθητευόµενο µόνο τα ποσό των 9,35€/ηµέρα εργασίας (6,12€ ηµεροµίσθιο + 3,23€ ασφαλιστικές εισφορές) και όλο το ποσό για τις άδειες που δικαιούται ο µαθητής.

 

Ο εργοδότης µετά την λήξη της σύµβασης των εννέα µηνών δεν έχει καµία άλλη υποχρέωση προς τον µαθητευόµενο. Αν κατά την διάρκεια της Μαθητείας παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα µε τον µαθητή, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να κάνει καταγγελία της σύµβασης στον διευθυντή του ΕΠΑΛ, ενώ αν δεν βρεθεί κάποια λύση µεταξύ του Εργοδότη και του Μαθητή, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να κάνει διακοπή της σύµβασης και ο µαθητής χάνει το έτος Μαθητείας.

 

Αν ο εργοδότης ενδιαφέρεται για να συµµετέχει στον θεσµό του «Μεταλυκειακόέτος - τάξη Μαθητείας» και να απασχολήσει εξειδικευµένο πτυχιούχο ενήλικο µαθητή του ΕΠΑΛ, µπορεί µέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕ∆ http://www.oaed. gr να δηλώσει ενδιαφέρων, πηγαίνοντας στο

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Είµαι εργοδότης/τρια και ενδιαφέροµαι να...

 

και µετά στο Υποβάλω Αγγελία Θέσεων Μαθητείας, επιλέγει την εκπαιδευτική δοµή ΕΠΑΛ και την ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο ΕΠΑΛ της περιοχής σας.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ

 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss