ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ νέα δεδομένα για την παραίτηση εργαζομένου
22/12/2017
ΠΗΓΗ: dikaiologitika

πατήστε για μεγέθυνση

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ορίζει την έναρξη της σχετικής διάταξης του άρθρου 38 του ν.4488/2017 στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο εν λόγω νόμος. Τα έντυπα που πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά ο εργοδότης είναι το Ε5 που αφορά την οικειοθελή αποχώρηση μισθωτού, το Ε6 που αναφέρεται στην καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση και το Ε7 που περιγράφει τη λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου

Η αναγγελία γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Το όριο των τεσσάρων ημερών ξεκινάει απότην ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα. H αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει η οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανόμενης της υποβολής συνοδευτικών εγγράφων, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη. Η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29502/85/2014 (Β’2390) ΥΑ, ως ισχύει, με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, διατηρείται. Επισημαίνεται ότι στην αναφερόμενη εκπρόθεσμη υποβολή χρησιμοποιούνται τα προτυπωμένα, από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σχετικά έντυπα. Η λύση της εργασιακής σχέσης, ωστόσο, με εκπρόθεσμη υποβολή χειρόγραφου εντύπου Ε5 εκ μέρους των υπόχρεων ηλεκτρονικής υποβολής εργοδοτών, θεωρείται με βάση την παρούσα διάταξη και στην περίπτωση αυτή ως άτακτη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, ακόμη και αν το έντυπο διαθέτει την υπογραφή του μισθωτού.

Για τα έντυπα Ε5, Ε6 και Ε7 που υπεβλήθησαν πριν από την 13η Σεπτεμβρίου 2017 ισχύει το προηγούμενο νομικό καθεστώς. 
Αναφορικά με την υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου και όχι άλλου εγγράφου, με την υπογραφή του εργαζομένου, καθίσταται υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο για οποιονδήποτε λόγο, ο εργοδότης, για να τεκμηριώσει το γεγονός της οικειοθελούς αποχώρησης, οφείλει να του επιδώσει εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την επομένη της εκούσιας αποχώρησής του εξώδικη δήλωση. Επισημαίνεται ότι το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων πέραν των προβλεπόμενων ως άνω προθεσμιών, η δε αναβάθμιση της λειτουργίας του σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρ. 38 πραγματοποιήθηκε από 28.09.2017. Συνεπώς, εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων από την ημερομηνία αυτή και εξής δεν είναι εφικτή.

Οι εργαζόμενοι που ο εργοδότης τους, θα υποβάλλει εκπρόθεσμα το έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης, δικαιούνται επιδότηση τακτικής ανεργίας.

 
 
Αξιολόγηση:0 0
 
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss