ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τι αλλάζει στη φορολογία το 2019 - Έρχονται νέοι φόροι
30/12/2018
ΠΗΓΗ: ethnos.gr

πατήστε για μεγέθυνση

Μέσα από διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, την επικείµενη έκδοση υπουργικών αποφάσεων, αλλά και την κατάθεση νοµοσχεδίων, το υπουργείο Οικονοµικών προχωρά σε αλλαγές στο φορολογικό πεδίο µε στόχους από τη µια την επιτάχυνση και την ενίσχυση της ανάπτυξης, και από την άλλη τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης µέσω της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων.

 

Οι αλλαγές που έχουν ψηφιστεί στη Βουλή και αφορούν παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση της αγοράς και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της φορολογικής διοίκησης περιλαµβάνουν τα εξής:

• Προβλέπεται πρόστιµο 500 ευρώ στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί ή δεν έχει εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης από εγκεκριµένο αλλά µη δηλωµένο φορολογικό µηχανισµό ή ταµειακή µηχανή.

• Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων θα µπορεί να αποστέλλει στιςτράπεζες µαζικά αιτήµατα παροχής πληροφοριών για τα χρηµατοοικονοµικά και τραπεζικά προϊόντα των οφειλετών του ∆ηµοσίου ή των ελεγχόµενων, και όχι µόνο ατοµικά, όπως προβλέπεται σήµερα. Τα δεδοµένα θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο που θα διαχειρίζεται η ΑΑ∆Ε.

• ∆ίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες είχαν υποβληθεί µε τη ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδηµάτων και ήταν ανέκκλητες. Αυτό είχε προκαλέσει τεράστια προβλήµατα σε φορολογούµενους που είχαν κάνει λάθη στη συµπλήρωση των δηλώσεων και δεν µπορούσαν να προχωρήσουν σε µεταβιβάσεις, ενώ τους βεβαιώνονταν µεγάλα ποσά φόρων. Ο,τι έχει εισπραχθεί, όµως, από το ∆ηµόσιο δεν επιστρέφεται.

• Θεσπίζεται η δυνατότητα στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων να απονέµει βραβεία -ακόµη και χρηµατικά- στις υπηρεσίες οι οποίες διακρίνονται για την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά τους. Πρόκειται για έναν έµµεσο τρόπο χορήγησης πρόσθετων αµοιβών σε υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε που πετυχαίνουν εισπρακτικούς και ελεγκτικούς στόχους.

• Απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας ο οικοπεδούχος στις περιπτώσεις αντιπαροχής. Την ενηµερότητα πρέπει να διαθέτει ο κατασκευαστής-εργολάβος.

• ∆ίνεται η δυνατότητα στον διοικητή της ΑΑ∆Ε να διευρύνει τους φορείς που αποδέχονται πληρωµές φόρων µε την προσθήκη ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, δηµόσιεςυπηρεσίες, την Τράπεζα της Ελλάδος και γραφεία έκδοσης ταχυδροµικών επιταγών.

• Οι συναυλίες µετατάσσονται από τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ στον υπερµειωµένο προκειµένου να ευθυγραµµιστούν όσον αφορά στη φορολογική αντιµετώπιση µε τα βιβλία. Ειδικότερα, σήµερα οι συναυλίες υπάγονται σε συντελεστή 24% και µε τη διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή θα υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 6%. Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση της σχετικής διάταξης, η µεταφορά των συναυλιών σε χαµηλότερο συντελεστή γίνεται προκειµένου να τονωθεί η αγορά συναυλιών µέσω της µείωσης των τελικών τιµών των εισιτηρίων. Με άλλες διατάξεις που κατατέθηκαν θεσπίζεται νέα διαδικασία για τον καθορισµό των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. Συγκεκριµένα, η απόφαση για την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών θα λαµβάνεται από τον υπουργό Οικονοµικών κατόπιν εισηγήσεων από ειδικές επιτροπές εκτιµητών. Οι εκτιµητές θα µπορούν να λαµβάνουν ανώνυµα στοιχεία από τραπεζικές πηγές αλλά και την κτηµαταγορά. Στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να υπάρξει αξιόπιστη πρόταση για τον καθορισµό κάποιων τιµών ζώνης, το θέµα θα παραπέµπεται σε ειδική τριµελή επιτροπή.

• Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για τα εταιρικά κέρδη. Σύµφωνα µε τη διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής µειώνεται για τη χρήση 2019 από το 29% που είναι σήµερα στο 28%. H µείωση αυτή θα συνοδευτεί και από µείωση του συντελεστή φορολόγησης των διανεµόµενων κερδών των επιχειρήσεων από το 155 στο 10%. Ωστόσο, η διάταξη που θα προβλέπει τη µείωση των µερισµάτων δεν έχει ακόµη κατατεθεί στη Βουλή. Από τη µείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις πρόκειται να δουν όφελος το 2020, όταν και θα κληθούν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήµατος για τη χρήση 2019. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss