ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο μέσος μισθός και το μέσο ημερομίσθιο
24/09/2019
ΠΗΓΗ: economistas.gr

πατήστε για μεγέθυνση

Στα 51,81 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.200,29 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Μάρτιο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση ανήλθαν στα 24,67 ευρώ και 408,83 ευρώ, αντίστοιχα.

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (ΑΠΔ) από 254.222 κοινές επιχειρήσεις και 10.884 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανήλθε σε 2.131.825, εκ των οποίων 2.095.857 σε κοινές επιχειρήσεις και 35.968 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,96% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,19% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,97%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,10%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 21,79% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 50,77% έως 39 ετών. Επίσης, 69,59% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 69,71% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 62,51%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 20,33% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 20,09% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 34,17%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 90,17% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,52% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,31% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 90,87% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,50% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,63% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 49,68%, 2,25% και 48,07%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 11,89% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 7,40% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51,67% έχουν αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 52,61% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι πολίτες του Πακιστάν με 11,48%, και του Μπανγκλαντές με 5,31%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,89%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 7,53% και ρουμανικής με 7,04%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,41% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 13,55% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 12,88% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 21,84% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 12,37% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 12,30% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 24,02% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 15,94% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» και το 15,63% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, το 26,06% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 20,38% στις «Κατασκευές» και το 17,11% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 22,07% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,95% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 21,73% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 31,13% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,16% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 17,71% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,55% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,87% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,88% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 22,74%. Το 25,77% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 21,24% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 12,97% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 28,74% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», το 23,25% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 22,24% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (49,98%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», το 22,60% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 9,60% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, το 43,26% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», το 21,18% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 11,54% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,14 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,25 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,25.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε σε 51,81 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.200,29 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν σε 24,67 ευρώ και 408,83 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε σε 40,99 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 584,11 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,76% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 62,02%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,30% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,21%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Μαρτίου 2019-Φεβρουαρίου 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,77%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,06% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,76%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,36%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,05%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,41% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,10%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,93% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,99%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,43%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Μαρτίου 2019-Μαρτίου 2018

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,19%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,77% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6,18%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 7,30%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,30%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 4,61%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,26% στο 46,04%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,24% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,46%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,52%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,49% και στο σύνολο κατά 3,50%.

Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,74% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,02%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,80%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,08%.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss