ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έρευνα Αξιολόγησης Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) απο το ΒΕΑ
21/05/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Τη συμβολή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αναδεικνύει μεταξύ άλλων, η μεγάλη έρευνα αξιολόγησής του, που πραγματοποίησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
 
Το Γ.Ε.ΜΗ και η Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥμΣ) για την σύσταση επιχείρησης στην Ελλάδα, έχουν διανύσει 13 χρόνια από την έναρξή τους και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα.
 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διενέργεια 
μιας μεγάλης έρευνας αξιολόγησης της συμβολής του Γ.Ε.ΜΗ στην επιχειρηματικότητα, από όλες τις οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των χρηστών της ΥμΣ (εκπροσώπων επιχειρήσεων και Συμβολαιογράφων) και των χειριστών στα Επιμελητήρια (νομικών συνεργατών, διευθυντικών στελεχών και στελεχών πρώτης γραμμής).
 
Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας καταλήγουν στα εξής:

  • Μια στις τρεις επιχειρήσεις, αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες (κυρίως λογιστές αλλά και δικηγόρους), την εκπροσώπηση της στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Συγκρίνοντας με άλλες 9 Δημόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ και η ΥμΣ βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις (με πολύ μικρά διαφορά από το Gov.gr). Ακολουθούν χαμηλότερα, αλλά με θετική αξιολόγηση, οι πλατφόρμες My business και MyAADE, ενώ  με αρνητική ικανοποίηση οι πλατφόρμες των My Data, ΕΡΓΑΝΗ,ΕΦΚΑ, ΤτΕ και ιδιαίτερα από τους λογιστές, που χειρίζονται δεκάδες εταιρειών έκαστος.

 
Η υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Δημοσιότητας Εταιρειών και Στατιστικών, έχει εξελιχθεί σε ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, με εβδομαδιαία και μηνιαία συχνότητα χρήσης, κυρίως από τους λογιστές (68%), τους ιδρυτές των επιχειρήσεων (53%) και τις Ανώνυμες εταιρείες (52%). Η συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν αξιοποιείται επαρκώς από τις ατομικές επιχειρήσεις.
Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Γ.Ε.ΜΗ, αξιολογούνται ως πολύ ικανοποιητικές (άνω του 6 στην κλίμακα 1-7): Σύσταση εταιρείας, Καταχώριση Καταστατικού (και μεταβολών του), Καταχώριση άλλων μεταβολών πλην Καταστατικού, Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών/ Αντιγράφων και Πληρωμές / Ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας και Αναζήτηση στοιχείων δημοσιότητας επιχειρήσεων.
Ελαφρώς χαμηλότερες, αλλά πάντα ικανοποιητικές (άνω του 5 στην κλίμακα 1-7), αξιολογούνται υπηρεσίες, όπως: Διάθεση Ηλεκτρονικής Υπογραφής και η Γενική πληροφόρηση.
 
Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων
 
Από την έρευνα, αναδεικνύεται η συμβολή του Γ.Ε.ΜΗ στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης (άνω του 5 στην κλίμακα 1-7), τόσο στη μείωση του κόστους δημοσιότητας, όσο και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Σε αυτό, συνηγορούν οι λογιστές, οι χειριστές (επιμελητηριακοί) και όλες οι νομικές μορφές, με μόνη διαφοροποίηση στις ατομικές επιχειρήσεις, που λόγω φύσης τους δεν αξιοποιούν την πλατφόρμα. Η ΥμΣ έχει καταστήσει ευκολότερη τη διαδικασία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας έτσι την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
Εντυπωσιακά θετική, είναι η αξιολόγηση του συνολικού επιπέδου εξυπηρέτησης στο Γ.Ε.ΜΗ από λογιστές και κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: από 5,4  έως 5,9 στην κλίμακα 1-7. Ελαφρώς λιγότερο ικανοποιημένες (από 4,3 έως 5,4 στην κλίμακα 1-7) εμφανίζονται οι ΟΕ / ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις. είναι η χρηστικότητα της πλατφόρμας και η ποιότητα των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθούν, η γνωστική επάρκεια, η ανταπόκριση της κεντρικής υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ, όσο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης, που αποτυπώνονται ιδιαίτερα θετικά στην έρευνα.
 
Για τη βελτίωση της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ, οι χρήστες του εκτιμούν. ότι το πλέον σημαντικό είναι να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα με άλλα δημόσια μητρώα, αλλά και ιδιωτικές πλατφόρμες. Επίσης απαραίτητες ενέργειες, είναι να προσφέρονται περισσότερες επιχειρηματικές πληροφορίες, να γίνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλικότερη στον χρήστη και να αυξηθεί το προσωπικό στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
 
Μεταξύ χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της προσέλευσης σε υπηρεσία του επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις προτιμούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (από 60% έως και 77%) την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση. Ειδικότερα για σημαντικές υπηρεσίες όπως η Καταχώριση Καταστατικού & Μεταβολών, η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών/ Αντιγράφων, οι Πληρωμές / Ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας και η Σύσταση εταιρείας, 4 στις 10 επιχειρήσεις, αναζητούν μόνο, ή και, τις δια ζώσης υπηρεσίες από τα επιμελητήρια.
 
Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (από 65% έως 78%), εκτιμά ότι το Γ.Ε.ΜΗ και η ΥμΣ υπάγεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.
 
Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρεία 
«Netrino», στο διάστημα μεταξύ 29 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2024. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 2.369 συνεντεύξεις, που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της αυτοσυμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, από 1.490 από επιχειρήσεις, 719 από χρήστες της ΥμΣ και 160 από στελέχη των Επιμελητηρίων.


 

 

MailΑποστολή με email PrintΕκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
chamber business catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
business directory

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

Επιχειρηματική Πληροφόρηση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

INVESTMENT TOOLS
ELEARNING
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΒΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ζωντανές Συνδέσεις
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΒΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ AGORA - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ENTERPRICE GREECE YOUR EUROPE

ktp  kps
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
gr  eu


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss