ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Χρηματοδοτική «ένεση» ύψους 1 δισ.ευρώ προς ΜμΕ
30/05/2011
ΠΗΓΗ:

πατήστε για μεγέθυνση

Σε λίγες μέρες, μετά την τελική έγκριση του συμφώνου ρευστότητας ύψους 1 δισ. ευρώ, ξεκινά η εκταμίευση δανείων προς μικρές, πολύ μικρές και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, ενώ προωθούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη Τύπου, με το σύμφωνο ρευστότητας το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει να παρέχει εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ προς την ΕΤΕπ ώστε να χορηγούνται μέσω των ελληνικών τραπεζών δάνεια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι τράπεζες, όπως σημείωσε ο υπουργός, υποχρεούνται χωρίς κανένα κέρδος να διαθέσουν το σύνολο του ποσού που λαμβάνουν από την ΕΤΕπ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την χορήγηση αντίστοιχου ποσού 1 δισ. ευρώ για το 2012.

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε δέσμη δράσεων για τη νεανική επιχειρηματικότητα:

* Το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, συνολικού ύψους 150 εκ ευρώ, το οποίο προκηρύσσεται εντός της εβδομάδας και θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από την 1η Ιουλίου 2011 και για ένα δίμηνο.

- Η δράση απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών, και καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Η δράση ισχύει και για όσους δημιούργησαν την επιχείρησή τους από 1/1/2011 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους.

- Προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης.

- Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, στο βάθος της 5ετίας, μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 € ή ακόμη και σε 1 εκ €, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο κάλυψης των λειτουργικών του δαπανών για τα πρώτα 5 έτη, εφόσον έχει ολοκληρώσει την επένδυσή του και λειτουργεί κανονικά.

* Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 30 εκ ευρώ, που ενισχύει νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 50% έργα ύψους 30.000-300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα ή επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και παροχής νερού και έργα ύψους 20.000-200.000 ευρώ για άλλους επιλέξιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί ενώ η υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2011.

* Την ειδική δράση για την επιχειρηματικότητα των νέων, συνολικού ύψους 90 εκ ευρώ, που προβλέπεται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης χαμηλότοκων δανείων (από 30.000 έως 300.000 ευρώ) για τη στήριξη της επένδυσής τους. Μάλιστα, όσοι νέοι υπαχθούν στο καθεστώς του επενδυτικού νόμου θεωρούνται εκ των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στη δράση του ΕΤΕΑΝ.

* Ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που πρόκειται να κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT), μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie.

* Την ψηφιακή πλατφόρμα StartUp Greece, που αριθμεί ήδη 1.700 μέλη και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε νέο επιχειρηματία.

* Μια σειρά δράσεων ενημέρωσης σε φορείς και δίκτυα νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα στη λογική της αυτοοργάνωσης.

* Την αλλαγή του θεσμικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις όπως την ίδρυση επιχείρησης σε μια μέρα και σε ένα σημείο, την αναμόρφωση του προπτωχευτικού δικαίου, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών πάρκων, και την προετοιμασία για την κατάρτιση νομοσχεδίου για την «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα» που θα ενσωματώσει όλες τις σχετικές δράσεις άρσης εμποδίων σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο.

 

Σημειώθηκε, προς ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, ότι η Επιχειρηματικότητα των Νέων είναι το μοναδικό καθεστώς του Επενδυτικού Νόμου που προσφέρει ενίσχυση για μια σειρά δαπανών που αφορούν τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης όπως:

- αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης

- παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης,

- τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης,

- μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

- δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση,

- διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους, εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων,

- χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

- ακόμα και δαπάνες για τη μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης).

Ο υπουργός ανέφερε ότι εκτός από τις δύο αυτές δράσεις προωθείται και ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα κατευθυνθεί στον τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας (ICT) μέσα από την αξιοποίηση του Jeremie, το οποίο θα ανακοινωθεί συγκεκριμένα σε λίγες ημέρες.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφερόμενος στις επόμενες δράσεις του υπουργείου σημείωσε ότι άμεσα συστήνεται ειδική διυπουργική νομοπαρασκευαστική επιτροπή από 10 συναρμόδια υπουργεία με σκοπό την κατάρτιση νομοσχεδίου για την άρση των 30 σημαντικότερων εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, με απώτερο στόχο σε δύο μήνες να έχει ολοκληρώσει τη δράση της.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά δήλωσε ότι «η μάχη που δίνουμε για την ανάπτυξη δεν είναι μια εύκολη μάχη, αλλά θα την κερδίσουμε».

Επεσήμανε επίσης ότι «η αναπαραγωγή της καταστροφολογίας κοστίζει ακριβά, πλήττοντας τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος με τη φυγή κεφαλαίων, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και εξανεμίζοντας τις θυσίες του ελληνικού λαού». «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πριονίζει το κλαδί που στηρίζεται η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Naftemporiki.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss