ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
03/09/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Σκοπός του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας αποτελεί η ενεργή συμμετοχή του σε όσο το δυνατό περισσότερες εκθέσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 65 «Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες Επιμελητηρίων» παράγραφο 3 εδάφιο ζ΄ και η΄ του νέου Επιμελητηριακού νόμου (4497/2017).

Κύριος στόχος μας είναι η οργανωμένη προώθηση – προβολή των δυναμικών προϊόντων & υπηρεσιών του Νομού μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω το ΔΣ του Επιμελητηρίου μας, έπειτα από την εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής αποφάσισε: 

 Όρια επιχορηγήσεων:

  1. Επιχορήγηση έως 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ ανά ενδιαφερόμενη επιχείρηση για εκθέσεις εξωτερικού, είτε πρόκειται για οργανωμένες αποστολές σε συνεργασία με την EnterpriseGreece ή/και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή/και άλλους φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς, είτε πρόκειται για μεμονωμένη συμμετοχή αιτούμενης επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της επιχορήγησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του συνολικού κόστους συμμετοχής στην έκθεση. Το ακριβές ποσό επιχορήγησης θα δύναται να αποφασίζεται από την Διοικητική Επιτροπή κάθε φορά για κάθε έκθεση χωριστά ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και την εκτίμηση για πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελλοντικές (εντός του έτους) συμμετοχές σε άλλες εκθέσεις. Η Διοικητική Επιτροπή για τον υπολογισμό του ακριβούς τιμήματος επιχορήγησης ανά ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε φορά και το συνολικό κόστος συμμετοχής στην εκάστοτε έκθεση.
  2. Επιχορήγηση έως 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά ενδιαφερόμενη επιχείρηση για εκθέσεις εσωτερικού, είτε πρόκειται για οργανωμένες αποστολές σε συνεργασία με την EnterpriseGreece ή/και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή/και άλλους φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς, είτε πρόκειται για μεμονωμένη συμμετοχή αιτούμενης επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της επιχορήγησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του συνολικού κόστους συμμετοχής στην έκθεση. Το ακριβές ποσό επιχορήγησης θα δύναται να αποφασίζεται από την Διοικητική Επιτροπή κάθε φορά για κάθε έκθεση χωριστά ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και την εκτίμηση για πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελλοντικές (εντός του έτους) συμμετοχές σε άλλες εκθέσεις. Η Διοικητική Επιτροπή για τον υπολογισμό του ακριβούς τιμήματος επιχορήγησης ανά ενδιαφερόμενο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε φορά και το συνολικό κόστος συμμετοχής στην εκάστοτε έκθεση.
  3. Ανώτατο όριο των κατά έτος συμμετοχών οι 3 συμμετοχές, είτε αυτές αφορούν συμμετοχή σε οργανωμένη αποστολή σε συνεργασία με την EnterpriseGreece ή/και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή/και άλλους φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς, είτε πρόκειται για μεμονωμένη συμμετοχή αιτούμενης επιχείρησης. Ο παραπάνω αριθμός συμμετοχών ισχύει είτε αφορά συμμετοχή σε έκθεση εσωτερικού είτε εξωτερικού. 

 

Προϋποθέσεις επιχορηγήσεων:

  1. Έγκαιρη υποβολή σχετικού αιτήματος από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση – μέλος και λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του Επιμελητηρίου.
  2. Η επιχείρηση – μέλος θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερη προς το Επιμελητήριό μας έχοντας εξοφλήσει και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.
  3. Προκειμένου για επιχορήγηση μεμονωμένης συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου αθεώρητο τιμολόγιο επιχορήγησης συμπληρωμένο με το αντίστοιχο ποσό, που θα έχει προσυμφωνηθεί, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του σχετικού τιμολογίου ενοικίασης του περιπτέρου στην έκθεση, την αίτηση συμμετοχής και τον κατάλογο των εκθετών όπου θα αποτυπώνεται η συμμετοχή.
  4. Η επιχείρηση – μέλος υποχρεούται να παρακολουθήσει πιθανές ημερίδες που θα διοργανωθούν από το Επιμελητήριο σχετικές με την συμμετοχή της στην έκθεση και επιπρόσθετα να προσκομίσει συμπληρωμένα τα έντυπα απολογισμού συμμετοχής σε εκθέσεις (ερωτηματολόγια) τα οποία θα δοθούν από το Επιμελητήριο προς συμπλήρωση σε αυτήν. 

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss