ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  RSS 2.0 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: - στο λιανικό εμπόριο- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Προϋπολογισμός της Δράσης60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρω..... (21/12/2018)

περισσότερα »

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.  Προϋπολογισμός της Δράσης 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ..... (21/12/2018)

περισσότερα »

Νέα Προκήρυξη ΕΣΠΑ - Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.   Προϋπολογισμός Δράσης 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.     Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλ..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Νέα Προκήρυξη ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.   Προϋπολογισμός Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.   Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:   έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 διαθέτουν έναν (1) το..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Νέα Προκήρυξη ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Βήμα

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:   έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017, διαθέτουν έναν τουλάχιστον..... (04/06/2018)

περισσότερα »

ΤΕΠΙΧ - Δράση "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση"

(05/08/2013)

περισσότερα »

Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» το οποίο προδημοσίευσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επ..... (27/06/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &Δικτύων προκήρυξε πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού,εμπορίου και υπηρεσιών μέσω του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 456 εκατ. ευρώ. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα φτάσει τα18 εκατ. ευρώ.Επιχειρηματίες και υποψήφιοι επενδυτές, μπορούν να διεκδικήσουν ενισχύσεις ύψους 50% επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι ενισχύσεις αφορούν σε επενδ..... (18/01/2013)

περισσότερα »

Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εξωστρέφειας με δράσεις Συμβουλευτικής-Mentoring και Κατάρτισης

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για  εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες, με  σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις :Δράση 1 «Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα Εξωστρέφειας».Ο Στόχος της Δράσης 1, ..... (29/10/2012)

περισσότερα »

Εγκρίθηκαν προγράμματα προώθησης του ελληνικού κρασιού ύψους 8 εκατ. ευρώ

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση 45 προγραμμάτων προώθησης του ελληνικού κρασιού σε τρίτες χώρες για την περίοδο 2012-2013, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με οινοποιητικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι για την περίοδο 2010-2012 έχουν εγκριθεί με υπουργικές αποφάσεις 44 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 28.334.000 ευρώ.Όλες τούτες οι δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Στήρι..... (05/09/2012)

περισσότερα »

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 123Β «Αύξηση της Αξίας των Δασοκομικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» υποβάλλοντας τις σχετικές προτάσεις από 30 Ιουλίου 2012 έως και 19 Οκτωβρίου 2012.

(21/08/2012)

περισσότερα »

Προκηρύχτηκε το Μέτρο 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιεία 2007 - 2013 ύψους 24εκ. €

Στην προκήρυξη προγράμματος συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση και εμπορία αλιευμάτων, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Μεταποίηση και Εμπορία του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιεία 2007 - 2013 (08/07/2012)

περισσότερα »

Παράταση μέχρι 1 Ιουνίου για επενδυτικές προτάσεις

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως την 1η Ιουνίου η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 με στόχο οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις θετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Έτσι με υπουργική απόφαση που υπεγράφη χθες από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Θάνο Μωραΐτη η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, αντί της 30ής Απριλίου λήγει την 1η Ιουνίου. Όπως δήλωσε η υπουργός Ανάπτυξης, Aννα Διαμαντοπούλου, η παράταση αποτελεί επακόλου..... (27/04/2012)

περισσότερα »

Αύξηση του ποσού χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που ασφαλίζονται στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-Ο.Α.Ε.Π.» από τις 200.000€ σε 500.000€

Η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να μην ανακοπεί η αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, συζητήθηκε σήμερα 18/04/2012 στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης,... (20/04/2012)

περισσότερα »

ΠΕΠ 2012 - Νέο μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός) - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Μεταποίηση). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 500 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40 έως 60% ... (11/04/2012)

περισσότερα »

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH "Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας"

Στόχος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, σε τομείς όπως:    - Υγεία    - Εκπαίδευση    - Επιχειρηματικότητα    - Διαφήμιση    - Επικοινωνία    - Πολιτισμό    - Ψυχαγωγία    - Τουρισμό    - Περιβάλλον    - Μεταφορές    - Κοινωνική Δικτύωση .. (11/04/2012)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ αναμένεται έως το Μάιο από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός (σε επίπεδο χώρας) που θα διατεθεί για το νέο πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 500 εκ. €. (27/03/2012)

περισσότερα »

Ημερίδα ενημέρωσης για το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα, την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012, και ώρα 10.30 π.μ. στην Αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 3, 4ος όροφος, στη Λαμία.  (21/03/2012)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Digi-Mobile

Γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο η έναρξη της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες ... (22/12/2011)

περισσότερα »

"Microfinance (Μικροδάνεια)" - Ευνοϊκά δάνεια για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE

To "Microfinance (Μικροδάνεια)" είναι το 2ο χρηματοδοτικό μέσο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕΡΕΜΙΕ και αφορά στη χορήγηση δανείων έως 25.000 Ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από  την 1/1/2005. Τα δάνεια  χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Alpha Bank με τραπεζικά κριτήρια. (02/12/2011)

περισσότερα »

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας (Δεν Αφορά την Στερεά Ελλάδα)

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκ. ευρώ, έχει σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω χρηματοδότησης λειτουργικών εξόδων και δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το σημαντικό είναι ότι δικαιούχοι είναι όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις πλην ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους ..... (26/10/2011)

περισσότερα »

Πρόγραμμα για την εκμετάλευση Αγροτικών Προιόντων

ΞΕΚΙΝΑΕΙ στις 7 Οκτωβρίου 2011 το Πρόγραμμα για την εκμετάλλευση γεωργικών προϊόντων. Πρόκειται για την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. (17/10/2011)

περισσότερα »

Πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ για ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα

Στην προκήρυξη προγράμματος συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του Μέτρου 123 Α του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών - πουλερικών, μελιού, ..... (21/09/2011)

περισσότερα »

Πρόγραμμα εγγυήσεων τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικούς σκοπούς

Την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου για τον τραπεζικό δανεισμό μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 παρέχει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. (19/09/2011)

περισσότερα »

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ για την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), υλοποιώντας σχετική εξαγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και σε συνεργασία με ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα που έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις-πλαίσιο (Marfin και Πειραιώς) .. (16/09/2011)

περισσότερα »

Πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη/επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις

Με Απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού ξεκινά στις 31/5/2011 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα για τη διεύρυνση της  τουριστικής περιόδου έτους 2011 με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια ή μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία».Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα οριστεί με νεότερη Απόφαση..... (29/06/2011)

περισσότερα »

«Επιχειρηματικότητα των Νέων» ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2011.

Στο πλαίσιο προώθησης της επιχειρηματικότητας νέων, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας έθεσε σε ισχύ το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου. Η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Επιχειρηματικότητα των Νέων» ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2011. Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών. Προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρώ..... (29/06/2011)

περισσότερα »

Χρηματοδοτικά Προγράμματα - ΑΝΔΙΑ

(23/06/2011)

περισσότερα »

Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και στοχεύουν στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, μέσω της πώλησης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, την επέκταση τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας τους. Οι επιλέξιμες επενδύσεις (στο 50%) θα πρέπει να είναι: από 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησ..... (01/06/2011)

περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται έως 17 Ιουνίου 2011, ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών».Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, από υφιστάμενες επιχειρήσεις και μεμονωμένους ιδιοκτήτες οχημάτων που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.Έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευ..... (09/06/2011)

περισσότερα »

Χρηματοδοτική «ένεση» ύψους 1 δισ.ευρώ προς ΜμΕ

Σε λίγες μέρες, μετά την τελική έγκριση του συμφώνου ρευστότητας ύψους 1 δισ. ευρώ, ξεκινά η εκταμίευση δανείων προς μικρές, πολύ μικρές και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, ενώ προωθούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. (30/05/2011)

περισσότερα »

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  του Υπουργείου  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανταποκρινόμενη στο αίτημα των υποψηφίων επενδυτών για περισσότερο χρόνο προετοιμασίας της υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», αποφάσισε ... (27/05/2011)

περισσότερα »

Ενημέρωση σχετικά με τις Προκηρύξει​ς - Προδημοσιε​ύσεις από το ΕΠΑΝ ΙΙ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) σας ενημερώνουμε για τις νέες Προκηρύξεις – Προδημοσιεύσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ. Αυτές είναι:          «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»                   http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=172  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστο..... (15/02/2011)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΑΔ : 012-02-2011

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, στο πλαίσιο της πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου του νομού για θέματα που τους ενδιαφέρουν, ενημερώνει σχετικά με τη λήξη της προθεσμίας  για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο..... (14/02/2011)

περισσότερα »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:• η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)• η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται..... (21/01/2011)

περισσότερα »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:• η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)• η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την ..... (21/01/2011)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με ευθύνη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ( ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στη βελτίωση τη..... (10/01/2011)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΤΡΟ 312- ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΜΕ

Tο Μέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. (09/09/2010)

περισσότερα »

Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Στόχοι του Προγράµµατος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι:- Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.- Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. (05/08/2010)

περισσότερα »

Ημερίδα για τα Φωτοβολταϊκά

Μία σημαντική ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού ως προς την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό, αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Αν. Στερεάς, το Οικονομικό Επιμελητήριο - 8ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς και η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος (ΑΝ.ΔΙΑ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). (26/07/2010)

περισσότερα »
toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss